Referenties

Milieu effecten

Project-MER vrachtwagenparking Ketenislaan Haven van Antwerpen

Plan-MER gemeentelijk RUP Linkeroever Oudenaarde (discipline landschap, mobiliteit en ruimtelijke aspecten)

Project-MER nieuw voetbalstadion Club Brugge (discipline mobiliteit & ruimtelijke aspecten)

Plan-MER gewestelijk RUP uitbreiding steenfabriek Nelissen Lanaken (discipline landschap, mobiliteit & ruimtelijke aspecten)

Project-MER Accent Business Park Toren Roeselare (discipline mobiliteit & ruimtelijke aspecten)

Plan-MER planologisch attest Utexbel Ronse (discipline landschap, mobiliteit & ruimtelijke aspecten)

Ontheffingsnota project-MER herontwikkeling camping Kompas Oudenaarde

Beoordeling discipline mobiliteit plan-MER gewestelijk RUP afbakening stedelijk gebied Mechelen

Ontheffing Project-MER Airport Plaza 2.0 Diegem

Project-MER herinrichting Zeedijk Middelkerke (discipline landschap & mens ruimtelijke aspecten

Project-MER vernieuwen omgevingsvergunning IMOG Zwevegem (discipline landschap & mens ruimtelijke aspecten)

Plan-MER Programmatorische Aanpak Stikstof (discipline mens ruimtelijke aspecten)

Plan-MER Elektriciteitscentrale Schelle discipline landschap & mens ruimtelijke aspecten

Project-MER hernieuwing omgevingsvergunning Genencor Brugge (discipline mobiliteit)

Project-MER hernieuwing omgevingsvergunning Bellewaerde (discipline landschap en mens)

Project-MER verondieping BEGO Schelle (discipline mens)

Project-MER zandwinning Kerkeveld Neerijse discipline landschap en mens-ruimtelijke aspecten

Strategische MER Complex project Kluisbos discipline landschap en mens

Ontheffing project-MER retailcluster Dijkstraat Lokeren discipline mobiliteit

Actualisatie project-MER Leiepand 140 i.k.v. Seine-Schelde (discipline landschap en mens)

Project-MER uitbreiding en hervergunning Borealis Kallo (discipline mens mobiliteit)

Actualisatie Plan-Mer N8 Ieper-Veurne, fase 1 (actualisatie verkeerskundige en ruimtelijke context)

Plan-MER Golf Bossenstein Ranst (discipline landschap & mens)

Strategische MER Complex project vernieuwing ontsluiting bedrijventerreinen Catenberge en Stuyvenberg Rumst (discipline mobiliteit)

Mobiliteitsanalyse en project-MER ontheffing discipline mobiliteit Kuipke Gent

Plan-MER Golf Witbos Olen (discipline landschap & mens)

Project-MER-screeningsnota Ecowijk Gantoise

Project-MER Kleiontginning Wienerberger Kortemark (discipline mens)

Plan-MER gemeentelijk RUP Dampoort Gent (discipline ruimtelijke aspecten)

Project-MER OVMB Gent (discipline mens)

Plan-MER Provinciaal RUP Hengelhoef (discipline mobiliteit)

Project-MER zandwinning Imvalo De Panne (discipline mens)

Plan-MER gewestelijk RUP Zandwinning Balegro +Project-MER (discipline mens)

Project-MER-screening De Paulientjes Menen

Project-MER-screening woonproject Gentbruggekouter

Project-MER-screening Wintercircus Gent

Plan-MER Provinciaal RUP Reconversie weekendverblijven Stekene en Sint-Gillis-Waas fase 2 en 3 (discipline landschap en mens)

Project-MER Kleiontginning Ceulemans Schelle (discipline mobiliteit)

Project-MER Steenbakkerij Desta Hoogstraten (discipline mens)

Plan-MER-screening gemeentelijk RUP Ter Reigerie Roeselare

Project-MER-screening woonproject Sint-Michielstraat-Stedemolenstraat Tielt

Project-MER’s slibstorten Krankeloon en Ruisbroek (disciplines landschap en mens)

Project-MER-screening Hotelproject Bessenveld Diegem

Project-MER-screeningsnota Cable Ski Vulexplas Lanklaar

Richtlijnenboek discipline mens-mobiliteit (interne klankbordgroep)