Referenties

Ruimtelijke planning

Plan-MER gemeentelijk RUP Den Hoorinck Asse (disciplines landschap, mobiliteit en ruimtelijke aspecten)

Ondersteuning RUP open ruimte Zomergem (i.s.m. Juxta)

Plan-MER gemeentelijk RUP Waardbeekdreef Grimbergen (disciplines landschap, mobiliteit en ruimtelijke aspecten)

Plan-MER afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen (disciplines landschap, mobiliteit en ruimtelijke aspecten

Plan-MER gemeentelijk RUP Linkeroever Oudenaarde (discipline landschap, mobiliteit en ruimtelijke aspecten)

Plan-MER gewestelijk RUP uitbreiding steenfabriek Nelissen Lanaken (discipline landschap, mobiliteit & ruimtelijke aspecten)

Plan-MER planologisch attest Utexbel Ronse (discipline landschap, mobiliteit & ruimtelijke aspecten)

Beoordeling discipline mobiliteit plan-MER gewestelijk RUP afbakening stedelijk gebied Mechelen

Plan-MER Elektriciteitscentrale Schelle discipline landschap & mens ruimtelijke aspecten

lid ondersteunend team ORBP Dender (juli 2017 - mei 2018)

ontwikkelen van regionale logistieke knooppunten (ikv BRV) (intern adviseur)

Actualisatie Plan-Mer N8 Ieper-Veurne, fase 1 (actualisatie verkeerskundige en ruimtelijke context)

Ruimtelijk onderzoek aanpassing reservatiestrook Schipdonkkanaal (Oost-Vlaanderen)

Plan-MER Golf Bossenstein Ranst (discipline landschap & mens)

Mober woonontwikkeling De Moertjes Torhout

Plan-MER Golf Witbos Olen (discipline landschap & mens)

Plan-MER gemeentelijk RUP Dampoort Gent (discipline ruimtelijke aspecten)

Planologische ruil Hof te Roeselaer Herzele

Gemeentelijk RUP Waterloosesteenweg zuid en Zoniënwoudlaan-west Sint-Genesius-Rode

Gemeentelijk RUP zonevreemd bedrijf Vanderstraeten Transport Nazareth

Plan-MER Provinciaal RUP Hengelhoef (discipline mobiliteit)

Plan-MER gewestelijk RUP Zandwinning Balegro +Project-MER (discipline mens)

Plan-MER Provinciaal RUP Reconversie weekendverblijven Stekene en Sint-Gillis-Waas fase 2 en 3 (discipline landschap en mens)

Plan-MER-screening gemeentelijk RUP Ter Reigerie Roeselare