MOBER Hotelproject Bessenveld Diegem

PlaatsGemeente Machelen
OpdrachtgeverGarden Village nv
Datumaugustus 2013

Het hotelproject Bessenveld is gelegen in de deelgemeente Diegem langs de Bessenveldstraat – Holidaystraat en ligt vlakbij op- en afrit ‘Diegem-zuid’ van de A201 tussen de R0 (Ring rond Brussel) en Evere (Brussels gewest).

Garden Village nv wenst een hotelaccommodatie, type Aparthotel te ontwikkelen, specifiek gericht op ‘expats’. Een expat (‘expatriate’) is iemand die tijdelijk in een land verblijft met een andere cultuur dan die waarin hij is opgegroeid, en meestal uitgezonden door hun werkgever. Het tijdelijke verblijf duurt globaal meer dan enkele dagen, eerder weken en maanden. Garden Village kiest daarom voor een typologie van accommodatie genaamd, ‘extended stay’. De term ‘Extended Stay’ vindt haar oorsprong in de Verenigde Staten en kan worden gedefinieerd als een uitgebreide logiesformule in een groene en ontspannen omgeving. Het extended stay concept combineert de flexibiliteit van een appartement met de service van een hotel.

Het project voorziet 450 units (tijdelijke verblijven), 200 services-suites (voor kortere verblijven), een budgethotel met 150 kamers-, naast complementaire voorzieningen als een restaurant, bar, sportaccommodaties (zwembad, wellness, fitness), een kleine supermarkt en meeting zalen. De oppervlakte van het project bedraagt ca. 8 ha. Het project zal in twee fasen worden ontwikkeld.

Het voorgestelde project is goed ontsloten via de weg en zal slechts een beperkte toename (ca. 23 %) van het gemotoriseerd verkeer veroorzaken op de ontsluitingsweg Bessenveldstraat – Holidaystraat. Er zijn hierbij geen bijkomende infrastructuurwerken noodzakelijk. Dit neemt uiteraard niet weg dat de site gelegen is in een congestiegevoelig gebied, dat op Vlaams niveau dient te worden aangepakt.

Ook op het vlak van ontsluiting via het openbaar vervoer is de situatie zeer goed te noemen. Het openbaar vervoer (bus en trein) zijn overwegend gericht op de luchthaven van Zaventem en op Brussel. Er wordt ruimschoots voldaan aan de normen van de Randstedelijke basismobiliteit.

Het voorziene aantal parkings voldoet ruimschoots aan de geraamde parkeerbehoefte. Bovendien is het grootste parkeeraanbod zodanig ingeplant dat het later dienst kan doen als rotatieparking voor de toekomstige kantoorontwikkeling langsheen de Bessenveldstraat – Holidaystraat.

De Bessenveldstraat-Holidaystraat is geselecteerd als bovenlokale functionele fietsroute. Het is aangewezen om aan de kant van het project in de Bessenveldstraat-Holidaystraat een voetpad en fietspad te voorzien, ook in functie van de veiligheid van de gebruikers van het openbaar vervoer (routes naar de bushaltes en het treinstation). Er kan op termijn ook een voetpad voorzien worden via de parkzone naar de V. Servranckxstraat, waardoor een short-cut ontstaat naar het station van Diegem.

Er zijn maatregelen mogelijk ten gunste van duurzame vervoerswijzen zoals de fiets (vb het aanbieden van huurfietsen op de site) en het gemeenschappelijk vervoer (shuttledienst).