Mober en MER-screening Kantoorproject Vuurberg

PlaatsGemeente Machelen
OpdrachtgeverProject Vuurberg nv
Datumfebruari 2014

Project Vuurberg nv wenst een kantoorgebouw op te richten van ca. 19.000 m² bvo als aanvulling op het bestaand kantoorcomplex Vuurberg (Airport Plaza). Het kantoor zal gelegen zijn langs de Leonardo Da Vincilaan, in de oksel van de verkeerswisselaar tussen de A201 (ontsluiting van de luchthaven van Zaventem) en de R0 (Ring rond Brussel). De Leonardo Da Vincilaan vormt de grens van de gemeente Machelen met de gemeente Zaventem.

Het voorgestelde project is goed ontsloten via de weg en zal slechts een beperkte toename (ca. 12 %) van het gemotoriseerd verkeer veroorzaken op de ontsluitingsweg Leonardo da Vincilaan-zuid. Er zijn hierbij geen bijkomende infrastructuurwerken noodzakelijk. Ook de nabijgelegen rotonde op het kruispunt Olmenstraat – Nieuwe Zaventemsesteenweg – Leonardo da Vincilaan zal het bijkomend verkeer zonder noemenswaardige problemen kunnen opvangen. Dit neemt uiteraard niet weg dat de site gelegen is in een congestiegevoelig gebied, dat op Vlaams niveau dient te worden aangepakt.

Ook op het vlak van ontsluiting via het openbaar vervoer is de situatie zeer goed te noemen. Liefst zeven buslijnen doen de site aan en ook het station van Zaventem ligt op wandelafstand. Er wordt ruimschoots voldaan aan de normen van de randstedelijke basismobiliteit en er is ook een private shuttledienst actief. Anderzijds is het comfort van de bushalte niet optimaal en voor verbetering vatbaar. Op termijn zal de bereikbaarheid via het openbaar vervoer nog verbeteren door de geplande aanleg van de tramlijn Brussel-Noord – Luchthaven Zaventem die in de Leonardo da Vincilaan een halte zou krijgen.

Het voorziene aantal parkings voldoet niet helemaal aan de geraamde parkeerbehoefte (op basis van het waargenomen parkeergedrag bij het naastgelegen kantoorcomplex Airport Plaza). Bovendien wordt er nu al wild geparkeerd op het braakliggend terrein naast het nieuwe kantoorgebouw. Indien bij de ingebruikname van het gebouw zou blijken dat er effectief een tekort bestaat, kan dit worden opgevangen door bijkomende parkeerplaatsen bovengronds te voorzien, op het eigen terrein of erbuiten. Zo kan gedacht worden aan het officialiseren van het huidig wild parkeren op het braakliggend terrein naast de projectsite via de inrichting van een groene parking voor ca. 100 plaatsen, in samenspraak met de beheerder van het bestaand kantoorcomplex Airport Plaza.

Deze parking kan als tijdelijk worden beschouwd, in de veronderstelling dat de aanleg van de tramlijn Brussel-Noord – luchthaven Zaventem in 2020 langsheen de Da Vincilaan een forse omslag in de vervoerswijzekeuze zal veroorzaken ten voordele van het openbaar vervoer en hierdoor de bovengrondse parking overbodig zal maken.

De oversteekbaarheid van de Leonardo Da Vincilaan voor voetgangers is slechts matig te noemen. Er ontbreken ook zebrapaden op de rotonde Olmenstraat – Nieuwe Zaventemsesteenweg – Leonardo Da Vincilaan en ter hoogte van de bushalte. Er kan ook gedacht worden om de oversteeklengte te halveren door het aanbrengen van een middeneiland.