Inventaris watergebonden bedrijventerreinen West-Vlaanderen

PlaatsProvincie West-Vlaanderen
OpdrachtgeverWaterwegen & Zeekanaal
Datumapril 2015

Binnen het kader van het Interregprogramma Transport Bis wordt de potentie van de provincie West-Vlaanderen in kaart gebracht voor watergebonden activiteiten. Buck Consultants International heeft hiervoor beroep gedaan op Patrick Maes (in samenwerking met studiebureau BVP) om een analyse van de aanbodzijde maken. Hiervoor werd een inventaris van de bestaande watergebonden terreinen opgemaakt. Ook projecten die nog in een planfase zitten en zoekzones werden geïnventariseerd. Deze inventaris werd als GIS-bestand opgeleverd.