Provinciaal RUP ‘Golfterrein Vlierzele’

PlaatsGemeente Sint-Lievens-Houtem
OpdrachtgeverProvincie Oost-Vlaanderen
Datumjuli 2013

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Golfterrein Vlierzele’ beoogt een nieuwe nabestemming door te voeren voor het ontginningsgebied (stortgebied) nabij de dorpskern van Vlierzele, een deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem. De huidige nabestemming is landbouw, maar dit wordt niet meer realistisch geacht. Het terrein lijkt groot genoeg voor een 9-holes golfterrein, en aangezien het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen de bevoegdheid voor een 9-holes golfterrein heeft toegewezen aan de provincie, wordt hiervoor een provinciaal RUP opgemaakt.

Begin 2014 werd een beleidsondersteunende visienota opgemaakt. Hierin werd geconcludeerd om niet alleen uit te gaan van het ILVA-stort, maar tevens het zuidelijk ontginningsgebied (met de site De Letter) mee te nemen als plangebied voor het golfterrein.

Vervolgens werd een inrichtingsstudie voor het plangebied opgemaakt.

Op dit ogenblik loopt de plan-MER-procedure.