Project-MER opwaardering Dender tussen Aalst en Dendermonde

PlaatsDender tussen Aalst en Dendermonde
OpdrachtgeverWaterwegen & Zeekanaal
Datumoktober 2015

Om te voldoen aan de actuele noden op transporteconomisch vlak, is een opwaardering van de Dender tot klasse IV (oeveraanpassingen en vernieuwing stuwsluis) vanaf de tijsluis te Dendermonde tot aan de Ringbrug te Aalst noodzakelijk. Hiervoor wordt een project-MER opgemaakt. Patrick Maes verzorgt hierbij de discipline mens.