Mober reconversie Tybersite Menen

Plaatsstad Menen
OpdrachtgeverExtenso bvba/Retail Immo Menen bvba
Datumseptember 2016

Extenso bvba/Retail Immo Menen bvba wenst de oude industriële gebouwen van de Tybersite te Menen te herontwikkelen tot een clustering van KMO’s met bedrijfswoningen en handelsruimten omringd door een centrale parkeerplaats. Een ontwikkeling voor KMO’s met bedrijfswoningen is direct vergunbaar. Voor het retailgedeelte zal later een gemeentelijk RUP worden opgemaakt.

In functie van de aanvraag als KMO-zone en conform het algemeen bouwreglement van de stad Menen dient bij de bouw/verkavelingsaanvraag een mobiliteitseffectrapport te worden toegevoegd. Dit rapport zal ook de latere retailontwikkeling mee evalueren, zodat het als input kan dienen voor het nog op te maken gemeentelijk RUP.

De projectsite ligt aan de lokale invalsweg N8, dewelke een perfecte aansluiting geeft op de primaire wegen N58 en A19. Op de piekuren is echter de rotonde N8-N58 verzadigd en ook op een zaterdagvoormiddag is het vrij druk te noemen op de Ieperstraat.

Het voorgestelde project zal naar alle waarschijnlijkheid op piekmomenten zowel voor het scenario KMO maar vooral voor het gemengd scenario KMO/retail zorgen voor lange wachtrijen. Op vraag van AWV/MOW West-Vlaanderen is het aangewezen om het wachten op eigen terrein op te vangen. Hierbij moeten bij de uitrit zeker twee rijstroken worden voorzien, zodat de wachtrijen beperkt kunnen blijven Ook zal met een grote waarschijnlijkheid de rotonde N8 –N58 nog meer verzadigd geraken en zijn maatregelen nodig om de capaciteit van dit kruispunt te verhogen. Er bestaan al concrete plannen hiervoor (in het kader van de ontwikkeling van het nieuwe regionaal bedrijventerrein Menen-west), nl. de N58 te verbreden naar 2x2-rijstroken en voertuigafhankelijke verkeerslichten op het kruispunt.

De Tybersite ligt op wandel- en fietsafstand van het centrum van de stad Menen en zowel de Ieperstraat aan de voorkant als de Kardinaal Cardijnlaan aan de achterkant zijn geselecteerde fietsroutes die vooral door de schoolgaande jeugd worden gebruikt en waarbij de bestaande fietsvoorzieningen goed en veilig zijn te noemen.

Ook op het vlak van het openbaar vervoer is de bereikbaarheid van de site zeer goed te noemen.

Er worden voldoende parkeerplaatsen voorzien in het project. Het plan voorziet geen straatparkeren meer langs de N8 aan de zijde van het project, wat een goede zaak is op het vlak van verkeersveiligheid.

De maximaal toegelaten snelheid van 50 km/u in de Ieperstraat wordt door de meeste automobilisten niet gerespecteerd. Hierdoor is de oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers zeer slecht te noemen. Dit wordt opgelost door het aanbrengen van een overrijdbare middenberm ter hoogte van het zebrapad, waardoor de oversteeklengte gehalveerd wordt en ook de snelheid van het autoverkeer zal worden gedrukt. Inhaalmaneuvers zijn dan ook niet meer mogelijk.