Vernieuwen mobiliteitsplan Melle

Plaatsgemeente Melle
Opdrachtgevergemeentebestuur Melle
Datumjuni 2018

De gemeente Melle heeft besloten om haar gemeentelijk mobiliteitsplan volledig te herzien volgens de voorgeschreven richtlijnen van de Vlaamse Overheid departement Mobiliteit en Openbare Werken. Door middel van de sneltoets werd gekozen voor spoor 1.

Het vernieuwen van het mobiliteitsplan heeft tot doel een nieuw mobiliteitsplan tot stand te brengen gebaseerd op nieuwe en/of aangepaste strategische keuzes. Het volledige proces van de opmaak van een mobiliteitsplan wordt doorlopen: oriëntatie – planopbouw – mobiliteitsplan. Het bestaande plan vormt dan wel de basis, de beraadslaging in de GBC naar aanleiding van de sneltoets heeft aangetoond dat het beleidsscenario best wordt aangepast of vernieuwd. Men vertrekt daarbij opnieuw vanuit een beschrijving van de actuele toestand en planningscontext. De doelstellingen worden geherformuleerd. Afhankelijk van de nieuwe keuzes die worden gemaakt, kan de scenario-opbouw weinig tot sterk afwijken van het bestaande mobiliteitsplan. Finaal zal het nieuwe plan volledig losgekoppeld zijn van het voorgaande plan. Het plan wordt opgemaakt in samenwerking met DenS communicatiebureau uit Gent.

Om van bij de start alle opmerkingen en ideeën te capteren voor het nieuw mobiliteitsplan, startte de gemeente een herkenbare mobiliteitscampagne op onder de noemer ‘Maak Melle meer Mobiel’. Bedoeling was om zo veel mogelijk inwoners, bezoekers en passanten van Melle warm te maken om hun opmerkingen en oplossingen voor het verkeer en de mobiliteit in de gemeente mee te delen via de projectwebsite maakmellemeermobiel.be.

De campagne werd op 15 september tijdens een persontmoeting gelanceerd en liep tot 29 oktober 2017. In alle gemeentelijke informatiemiddelen verscheen een aankondiging met oproep tot deelname: infoblad, digitale nieuwsbrief, website en facebook. Daarnaast werden een reeks aanvullende informatiemiddelen ingezet om alle lagen van de bevolking optimaal te bereiken: bewonersbrieven met folder, affiches bij middenstand, visitekaartjes, fietszadelhoesjes, stoepborden, invulformuliertjes, postkaartjes voor de schoolgaande jeugd. Scholen brachten de campagne extra onder de aandacht via stoepkrijtacties. De mobiliteits-deskundige van de gemeente ging zelf de straat op om mensen actief te bevragen.

De campagne bleef niet onopgemerkt. Via de projectwebsite werden maar liefst 1.229 reacties ingediend.

In een tweede fase werden een aantal denkpistes ontwikkeld in functie van het nieuwe mobiliteitsplan:
• een versterkte bediening door het openbaar vervoer
• veilige en verkeersluwe fietsroutes doorheen de gemeente
• een gedifferentieerd snelheidsbeleid 30-50-70
• een verkeersluw centrum

Deze bouwstenen werden in het voorjaar van 2018 voorgelegd aan de bevolking. De reacties worden thans gebundeld.