Verbreden/verdiepen mobiliteitsplan Lichtervelde

Plaatsgemeente Lichtervelde
OpdrachtgeverGemeentebestuur Lichtervelde
Datumjuli 2020

De gemeente Lichtervelde heeft besloten om haar gemeentelijk mobiliteitsplan te herzien. Door middel van het sneltoetsformulier werd op de GBC van 14 maart 2019 gekozen voor spoor 2 (verbreden en verdiepen).

De volgende thema's werden hierbij gekozen:
• De stationsomgeving werd niet heringericht zoals beschreven in het vorige beleidsplan. Er heerst een grote parkeerdruk in de stationsomgeving die moet worden aangepakt (auto’s + fietsers).
• Parkeerbeleid centrum : een evaluatie van het huidig systeem dringt zich op, in afstemming met het gewenste parkeerbeleid in de stationsomgeving
• De gemeente wenst in te zetten op een verder uitgewerkt lokaal en bovenlokaal fietsbeleid (fietssnelwegen, trage wegen, veilige schoolroutes en omgevingen, lokaal en recreatief netwerk,…)

Deze thema's kwamen ruim aan bod in de uitwerkingsnota die in juni 2020 werd afgerond. Het voorstel van acties op het gebied van fietsbeleid met o.a. een ruime fietszone in het centrum en in de schoolomgevingen werd uit de nota gelicht en reeds goedgekeurd in de gemeenteraad van juni, zodat ze in werking treden op 1 september 2020.

Op heden is het nieuwe beleidsplan in opmaak.