Patrick Maes

MER-deskundige landschap,
mobiliteit & ruimtelijke aspecten

Studeerde geografie en ruimtelijke ordening aan de UGent.

Begon zijn loopbaan als ambtenaar bij het Vlaams gewest – administratie wonen.

Werd medewerker bij Groep Planning in de afdeling ruimtelijke planning & mobiliteit op 1/1/1989, later projectleider, ook bij Mens&Ruimte (vanaf 1996 onderdeel van Groep Planning) en tussen 2000 en 2009 vennoot bij Groep Planning (vanaf 2006 SumProject genaamd). Tussen 2009 en 2012 adviseur bij de afdeling ruimtelijke planning & mobiliteit van SumResearch.

Erkend ruimtelijk planner in het Vlaams gewest en was in hoedanigheid verantwoordelijk voor de opmaak van 26 gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, 52 gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, 10 afbakeningsprocessen stedelijke gebieden

Projectleider voor 25 gemeentelijke mobiliteitsplannen, een tiental mobers en verschillende andere mobiliteitsstudies

Erkend MER-deskundige disciplines landschap, mens-mobiliteit en ruimtelijke aspecten

Publiceerde verschillende artikels in Planologisch Nieuws, Ruimte, Lokaal, Verkeerskunde en Verkeersspecialist

Stichtend lid VRP (Vlaamse vereniging voor Ruimte en Planning)

Lid PROCORO Oost-Vlaanderen sinds 2001

Extern kwaliteitsadviseur duurzame mobiliteit Vlaams gewest (MOW) sinds begin 2014